פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל תיאום מעקב ובקרה, כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

 • תיאום מדיניות ההפעלה בין משרד ירושלים ומורשת, צוות החומש בחברה לפיתוח מזרח ירושלים, עיריית ירושלים וכלל הגופים המעורבים, לרבות משרדי הממשלה האחראים על יישום ההחלטה.
 • מעקב אחרי יישומם בפועל של היעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה הנוכחית וסיוע בגיבוש היעדים בהחלטת החומש הבאה.
 • הקמה וריכוז של צוותי משנה בכל אחד מהתחומים הכלולים בהחלטת הממשלה הקיימת ובחומש הבא, לטובת קבלת החלטות מדיניות והסתות תקציביות.
 • מעקב אחר ביצוע המשימות ע"י הגופים הרלוואנטיים הלוקחים חלק בהחלטת הממשלה, תוך גיבוש רשימת בעלי התפקידים הרלוואנטיים באותם גופים ושמירה על קשר עימם.
 • יצירת מאגר ידע אחיד בין ובתוך הגופים השונים על ידי בניית מערכות שימור ידע ותחזוקתן.
 • תיאום שוטף בין לוחות הזמנים של הגופים השונים: סיורים, אירועים, כנסים, פגישות, שולחנות עגולים וכד'

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה ועיריית ירושלים.
 • ניסיון מוכח בביצוע תיאום ובקרה בגופים ממשלתיים ו/או עירוניים.
 • יכולות כתיבה וניסוח.
 • עברית ברמת שפת אם.
 • שליטה במערכת OFFICE.
 • יכולת עבודה בצוות.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • ידיעת השפה הערבית
 • ניסיון מוכח בעבודה עם החברת הערבית ובפרט עם החברה הערבית במזרח ירושלים.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • ככל שיידרש ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים.
 • תחילת ההעסקה – לאלתר .
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.