פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה  בזאת הצעות לתפקיד מנהל משרד, כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

 • מעקב אחר משימות צוות החומש, האמון על ליווי יישום החלטת הממשלה 3790 וגיבוש ותכלול החלטת החומש הבאה.
 • סיכום פגישות, כתיבת פרוטוקולים והחלטות בכלל הנושאים הרלוונטיים: חינוך, השכלה גבוהה, תעסוקה ורווחה, קרקעות, תחבורה, בריאות, שיפור השירות לאזרח, שיפור איכות החיים וכו'.
 • ניהול שוטף של משימות אדמיניסטרטיביות, ביצוע מעקב ובקרה תקציבית, הוצאת דו"חות בהתאם לביצוע, תיאום שוטף של סיורים, אירועים, כנסים, פגישות, שולחנות עגולים וכד'.

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח בעבודה אדמיניסטרטיבית
 • יכולות סדר, ארגון ויכולת כתיבה וניסוח בעברית
 • שליטה במערכת OFFICE
 • יכולת עבודה בצוות

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • ניסיון מוכח בעבודה עם גופים ומשרדים ממשלתיים

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר .
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.