פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ (מנהל חטיבת התכנון במנהלת מזרח ירושלים – להלן: "המנהלת")

תיאור התפקיד:

תכלול התכנית הממשלתית לפיתוח מזרח ירושלים על כל תחומיה (החלטת ממשלה 3790

– להלן: "התכנית הממשלתית").

 • הפעלה וליווי מנהלי התחומים של התכנית הממשלתית במנהלת.
 • גיבוש אסטרטגיית פעולה בכל תחומי התכנית הממשלתית.
 • גיבוש תהליכי עבודה מול גורמי חוץ – ממשלתיים, עירוניים ואחרים.
 • כתיבת תכניות עבודה משותפות עם מנהלי התחומים השונים במנהלת, בנוגע לקידומה ויישומה של התכנית הממשלתית.
 • תכלול וניהול קשר ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ועירוניים.
 • הובלת תהליכים ופרויקטים אל מול שותפים רלוונטיים בתחומי התכנית הממשלתית ומעבר לה.
 • ייזום וניהול פרוייקטים בתחומי התכנית הממשלתית השונים.
 • עבודת היועץ תתבצע תחת מנהל המנהלת.
 • העבודה מחייבת היכרות עם פעילות המנהלת, יחסי אנוש מעולים, יכולת לנהל תהליכים, יצירתיות ומחויבות לעשייה ציבורית.

תנאי סף:

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני.
 • ניסיון של שנתיים בעבודה מול מערכות וגופים ממשלתיים ועירוניים.
 • ניסיון קודם בעבודה מול המגזר הערבי.
 • ניסיון קודם בעבודה במרחב של מזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר שני.
 • התנסות בעבודות מטה מורכבות והובלת שינוי.
 • ניסיון בתכלול וניהול קשר ושת"פ עם גורמים עירוניים וממשלתיים.
 • ניסיון בניהול והובלת תהליכים מידעיים מורכבים.
 • ניסיון בניהול בארגונים מבוססי מידע.
 • היקף הניסיון בעבודה מול המגזר הערבי ובעבודה במזרח ירושלים.

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על -120 150 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום כ"ב טבת, תשפ"ב (26.12.21), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה

כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.