פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ מיוחד בתחום לימודי העברית במזרח ירושלים, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד:

 • ייעוץ וגיבוש תוכנית לימודים מותאמות לתושבי מזרח ירושלים ללימוד השפה העברית עבור תוכניות פיילוט ייעודיות, שיפותחו בשיתוף פעולה בין צוות החומש הגורמים העירוניים בירושלים ומשרד הממשלה, הרלוונטיים ללימוד השפה העברית.
 • ריכוז ובחינת חומרי לימוד רלוונטיים הקיימים כיום, והתאמתם לצרכי הלימוד של תושבי מזרח ירושלים, בתיאום עם כלל הגורמים השותפים בתוכניות.
 • הצעת יעדים ומדדים פרקטיים להערכת הוראת העברית במסגרת תוכניות הפיילוט, שיגובשו עם השותפים, ובניית אופן המדידה וההערכה השוטפים במסגרת תוכניות הפיילוט.
 • גיבוש הכשרות הוראה ייעודיות שיעניקו למובילי תוכניות הפיילוט כלים פרקטים ליישום יעדי תוכניות הפיילוט, בהתבסס על ניסיונו הפדגוגי של היועץ.

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח של 10 שנה לפחות בפדגוגיה ולימוד שפות.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה בשפה הערבית ובשפה העברית ברמת שפת אם.
 • ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בעבודה עם משרד החינוך ו/או מנח"י.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל.
 • הכשרה רשמית, המוכרת ע"י מדינת ישראל, בתחום לימוד השפת העברית.
 • היכרות מעמיקה עם מאפייני האוכלוסייה במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בכתיבת תוכניות פדגוגיות.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-40 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים בדגש על זמינות וניידות במזרח העיר.
 • תחילת ההעסקה – לאלתר
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.