פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ מיוחד בתחום ביטחון ואסטרטגיה, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד (כללי):

 • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי ביטחון הפנים וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחומים הנ"ל.
 • בניית מנגנון תיאום עם גורמי ביטחון (משטרה, שב"כ, צה"ל, מל"ל) בנוגע למהלכים ממשלתיים שנוגעים למזרח ירושלים , ויצירת ראיה אסטרטגית-ביטחונית מתכללת למזרח העיר, עבור משרד ירושלים ומורשת.
 • מעקב אחר אירועים ומגמות ביטחוניות במזרח העיר וניתוחם ויצירת דוחות חודשיים ורבעוניים על המצב הבטחוני במזרח ירושלים עבור משרד ירושלים ומורשת.

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עם גופים ביטחוניים.
 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / ביטחון / מדיניות ציבורית
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית ובשפה הערבית.
 • יכולות כתיבת וניסוח מדיניות אסטרטגית בשפה העברית.
 • ניסיון מוכח בעבודה בצוות.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר שני ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית / ביטחון.
 • ניסיון מוכח של 10 שנה לפחות בעבודה עם גופים ביטחוניים במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בעבודה עם משרדי ממשלה.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד עד 120 שעות חודשיות
 • זמינות לשעות עבודה גמישות
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש, בהתאם לצורך, תיתכן עבודה מול הגורמים המקצועיים במשרד ירושלים ומורשת
 • תחילת ההעסקה – לאלתר
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.