פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ודוברות עבור מנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")

תיאור התפקיד:

 • מתן ייעוץ שוטף בתחומי התקשורת הערבית במזרח ירושלים.
 • גיבוש המסרים הרלבנטיים בשגרה ובחירום והתאמתם לערוצי התקשורת ולקהלי היעד הערביים במזרח ירושלים.
 • קיום קשר רציף ויומיומי עם כלי התקשורת הערביים, לרבות פגישות עם עורכים, כתבים ומובילי דעה.
 • חשיפת הפעילות למען החברה הערבית בירושלים לכלי התקשורת הערביים, והעלאתה לסדר היום התקשורתי, תוך שימת לב לאירועים מרכזיים בלוח השנה.
 • כתיבה והוצאת הודעות לכלי התקשורת הערביים, לצד מתן תגובות לפניות כתבים בשפה הערבית.
 • תיאום וארגון ראיונות בכלי התקשורת הערביים.
 • הקמת מערך ניו-מדיה בערבית, לרבות בניית תוכנית תוכן והתאמת המסרים לאוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים.
 • סיוע למערך הפרסום במימוש תכנית הפרסום השנתית, לרבות טיוב והתאמה של תכנים ומסרים לאוכלוסייה במזרח ירושלים.
 • עבודת היועץ תתבצע תחת מנהל המנהלת.
 • העבודה מחייבת היכרות עם פעילות המנהלת, יחסי אנוש מעולים, יצירתיות ומחויבות
 • לעשייה ציבורית.

תנאי סף:

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית.
 • ניסיון קודם בעבודה מול המגזר הערבי במזרח ירושלים.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הדוברות וההסברה במגזר הערבי.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.
 • שליטה מלאה בשפה הערבית.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר שני.
 • היקף הניסיון בתחום הדוברות וההסברה במגזר הערבי (היקף עבודה מול המגזר הערבי במזרח ירושלים – יתרון).
 • ניסיון בניהול והובלת תהליכים בתחום הדוברות וההסברה בקרב המגזר הערבי.
 • התנסות בהשפעה על הלך רוח מקומי ודרכי פעולה בתחום ההסברה והדוברות.

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על -120 150 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום כ"ב טבת, תשפ"ב (26.12.21), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה

כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.