לאיתור מועמדים ליעוץ בבחירת חומרים העמידים בתנאים סביבתיים מורכבים.

-פניה זו אינה מהווה מכרז ואינה חלק מהליך מכרזי-

תוכן הפניה לקבלת מידע (RFI)

החברה לפיתוח מזרח ירושלים, מפתחת ומשדרגת  את מערך השבילים, המדרגות, המאחזים התשתיות והתאורה באחד מאתריה.

החברה פונה לשם קבלת מידע (RFI) אודות מועמדים היכולים לייעץ בהתאמת החומרים ובהגנה על מכשור כך שישרדו את התנאים הסביבתיים באתר.

הפרויקט ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים.

מועמדים המתעניינים בעבודה זאת ומעוניינים למסור מידע בקשר לניסיונם בעבודות דומות, יורידו את המסמכים הרלוונטים מאתר פמ"י :www.pami.co.il

יובהר כי אין זה שלב שלב מקדים למכרז שיפורסם בהמשך.

אין בפניה זו משום התחייבות כלשהיא מצד חברת פמ"י או מי מטעמו לפנות למי מהפונים/הקבלנים שיענו לפנייה וישלחו את המידע. באותה מידה, לא תהיה כל מניעה מצד אנשים וחברות שלא נענו לפניה זאת,  לגשת למכרז שיפורסם בהמשך.

מטרת פניה זו הינה להכיר את החברות\אנשים הרואים עצמם מועמדים ראויים לביצוע העבודות כאמור.

אופן הגשת המידע והבהרות:

  • א. הפונה יגיש את המידע באמצעות מילוי הנספחים המצורפים עד לתאריך 04/05/2017 לכתובת [email protected]
  • ב. בנוסף למילוי הנספחים המצורפים, מתבקש הפונה להוסיף כל חומר אחר העשוי להיות רלוונטי לדעתו בקשר לנושא הפניה. ואשר יאפשר לשפוך אור על כישוריו של הפונה.
  • ג. ניתן לקבל הסברים והבהרות בנוגע למסמכי הפניה, הנספחים ואופן הגשתם באמצעות שליחת דוא"ל מפורט לכתובת [email protected]
  • ד. ניתן יהיה להאריך את המועד האמור להגשת המידע בהתאם לשיקולי מזמין העבודה וחברת הניהול.
  • ה. דוח בדיקות סביבתיות של האתר יועבר לפונים אחרי הגשת המסמכים הרלוונטים.