שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים.

פרטים בקבצים המצורפים.