פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד עוזר/ת למנהל המנהלת – אחראי/ת לניהול תקציב המינהלת, תכנון ובקרה

תיאור התפקיד:

 • שותפות בתהליך גיבוש האסטרטגיה של המנהלת, כולל סיוע בבניית תכנית העבודה השנתית.
 • מעקב ובקרה אחר הביצוע של תכנית העבודה השנתית.
 • ליווי שוטף ומעקב אחר הפרויקטים של המנהלת.
 • ניהול תקציב המנהלת, לרבות עבודה מול וועדת המכרזים של החברה.
 • ממשק עם גורמים בתוך החברה ומחוצה לה, לרבות משרדי ממשלה ועירייה.
 • טיפול בלו"ז של אנשי המנהלת.
 • ניהול האדמינסטרציה של המנהלת.
 • עבודת העוזר/ת תתבצע תחת מנהל המנהלת.
 • העבודה מחייבת היכרות עם פעילות המנהלת, יחסי אנוש מעולים, יכולת לנהל תהליכים, יצירתיות ומחויבות לעשייה ציבורית.

 

תנאי סף:

 • תעודת בגרות ישראלית
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתהליכי תכנון של תכניות עבודה שנתיות ומעקב אחר ביצוען.
 • שליטה מלאה בשימוש בתוכנות Word, Outlook, Excel, PowerPoint.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • סטודנטים/בעלי תואר ראשון בתחומי מדיניות ציבורית/ כלכלה/ חשבונאות.
 • תואר שני.
 • ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים – ממשלתיים ומוניציפאליים.
 • ניסיון בעבודה מול וועדת מכרזים.
 • ניסיון בעבודה מול המגזר העסקי.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על 120-160 שעות חודשיות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום ה' טבת, תשפ"ב (9.12.21), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.