פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ בתחום הקהילה ומנהל תחום הקהילה במנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")

תיאור התפקיד:

 • גיבוש תהליכי עבודה מול גורמים מדיסציפלינות שונות בנוגע לניתוח תהליכים וקידום קהילתי במזרח ירושלים.
 • כתיבת תכניות עבודה משותפות עם מנהלי תחומים רלוונטיים לקהילה במנהלת.
 • תכלול וניהול קשר ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, עירוניים וקהילתיים.
 • ייזום והובלת פרויקטים בשיתוף המנהיגות המקומית לטובת קידום הקהילה וצרכיה.
 • הערכות וכתיבת חוות דעת לעניין הלך רוח המשקף את צרכי החברה והקהילה במזרח ירושלים.
 • ניהול צוות עובדים ופורומים ממשלתיים, עירוניים וקהילתיים.
 • עבודת היועץ תתבצע תחת מנהל המנהלת.
 • העבודה מחייבת היכרות עם פעילות המנהלת, יחסי אנוש מעולים, יכולת לנהל תהליכים, יצירתיות ומחויבות לעשייה ציבורית.

תנאי סף:

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל.
 • ניסיון בניהול של פורומים המייצגים גורמים קהילתיים שונים.
 • ניסיון של שנתיים בעבודה מול גופים ציבוריים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • סטודנטים/בעלי תואר ראשון בתחומי מדיניות ציבורית/ כלכלה/ חשבונאות.
 • תואר שני.
 • היקף הניסיון בניהול פורומים קהילתיים.
 • היקף הניסיון ניהול והובלת תהליכים מידעיים מורכבים.
 • היקף ההתנסות בעבודות מטה מורכבות והובלת שינוי.
 • שליטה טובה בשפה הערבית.

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על -120 160 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום כ"ב טבת, תשפ"ב (26.12.21), בשעה 14:00, באמצעות מייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה

כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.