הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם "אתר הנצחה גבעת התחמושת לציון שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים", ע.ר. 58-003670-5 (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

מטרתו של המיזם היא הוצאה לאור של מדריך למסלולי קרבות המערכה לשחרור ירושלים (להלן: "המדריך"), אשר ישמש את המתעניינים, המטיילים והמתיירים בירושלים הן לצורך קבלת מידע על הקרבות לשחרור העיר והן לצורך ביצוע סיורים רגליים ורכובים.

 1. המדריך יוכן ע"י לוחמים ואנשי מקצוע, ויכלול, בין היתר, תיאור של מסלולי קרבות נגישים בהליכה/נסיעה ו/או בתצפית; מידע היסטורי מדויק, הנסמך על מחקרים עדכניים; תמונות, מרשמים ומפות; מידע על אתרים בעלי עניין בסביבות הסיורים (היסטוריים, תיירותיים וכיו"ב).
 2. המדריך, שיכלול כ-100 עמ', יודפס בכמות של 10,000 עותקים, על נייר כרומו מט (130 ג') ויופץ בכריכה רכה (מידות – 16.5 x 23.5 ס"מ).
 3. מבנה המדריך:

  • מבואות:

   • שלהי מלחמת העצמאות בירושלים.
   • מצבה הביטחוני של העיר בשנים 1967-1948 (מובלעת הר הצופים, הקו העירוני, תקריות וכד').
   • תפיסת הביטחון של ישראל בנושא ירושלים.
   • פריסת כוחות צבא ירדן וצה"ל, טרם הלחימה.
   • תכנונים: חילוץ שיירת הר-הצופים, פקודות מבצע "סדן" ו"פרגול".
   • רקע מדיני, טרום מלחמת ששת-הימים.

  • פירוט המסלולים (לפי סדר מהלכי המערכה):החטיבה הירושלמית:

   • קרבות האגף הדרומי: מתחם "ארמון הנציב", ומוצבי הנקניק והפעמון.

   חטיבת הראל:

   • הקרבות מצפון ל"פרוזדור" – מוצבי הרדאר, שייך עבדול-עזיז, בית איכסא, צומת בידו, חירבת לאוזה, א-זהרה, תל אל-פול, גבעת המבתר, הגבעה הצרפתית.

   חטיבת הצנחנים:

   • בי"ס לשוטרים, גבעת התחמושת, מלון אמבסדור.
   • וואדי ג'וז, מוזיאון רוקפלר, אוגוסטה ויקטוריה, העיר העתיקה.
   • רח' צאלח א-דין, דרך שכם, מלון ריבולי, גשר גת-שמנים, אוגוסטה ויקטוריה הר-הזיתים.

   החטיבה הירושלמית:

   • שכונת אבו טור
   • ג'בל אבו-ע'וניים ("הר חומה")
    (פעולות "פלוגת הטנקים הירושלמית" וחיל האוויר, ישולבו במסלולים השונים).

  • מרשמים:

   • מבנה הכוחות.
   • לוח זמנים משולב.

 4. אומדן העלות לביצוע המיזם, על כל הכרוך בו (לרבות הכנת המדריך, עיצובו והדפסתו) עומד ע"ס של 910,000 ₪ (כולל מע"מ). חלוקת המימון מתבצעת, כלהלן:
  א. העמותה: 495,000 ₪.
  ב. החברה: 415,000 ₪.בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגלים לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 13.3.17 לוועדת המכרזים, באמצעות רכזת המכרזים של החברה, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל: [email protected], בצירוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

ועדת המכרזים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ