לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") דרוש/ה מנהל פרויקטים.

 

תיאור התפקיד

 • ניהול וליווי פרויקטים ייחודיים במגוון תחומים, לרבות עבודה מול צוותי ניהול ותכנון ומול קבלני ביצוע.
 • מעקב ובקרה בקשר עם ביצוע תקציבים.
 • עבודה מול גורמים ממשלתיים ומוניציפליים.

 

תנאי סף:

 • אדריכל רשום או מהנדס אזרחי רשום או הנדסאי בניין רשום או הנדסאי אדריכלות רשום.
 • מגורים בירושלים או בישוב המרוחק עד 60 ק"מ מירושלים.
 • ניסיון מוכח של שנתיים רצופות בשנים 2014-2017 בעבודות של תכנון או פיקוח בתחום ההנדסה או האדריכלות.
 • שליטה ביישומי מחשב (Windows, Office).

 

כללי

 • מנהל הפרויקטים יועסק כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 160-180 שעות חודשיות.
 • הפרויקטים מבוצעים בעיר ירושלים.
 • התפקיד מחייב סיורים רגליים בשטח.
 • לתפקיד נדרשים יוזמה, יצירתיות ואחריות אישית.
 • אופי התפקיד מחייב תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 20.12.17, למייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של מגיש ההצעה בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לתיאור התפקיד והדרישות ממנו, כאמור לעיל ולאמות המידה והמשקולות כמפורט להלן.

 

משקולות ואמות מידה לקביעת המציע הזוכה

 • היקף הניסיון תכנון בתחום הבנייה ו/או התשתיות: 10%
 • היקף הניסיון ניהול פרויקטים ופיקוח בתחום הבנייה והתשתיות: 40%
 • ניסיון בעבודה מול גורמים ממשלתיים ו/או מוניציפליים: 10%
 • ניסיון בניהול תקציבים: 10%
 • התרשמות כללית (ראיון אישי): 30%

 

הארכת מועד להגשת ההצעות

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ מודיעה בזאת על הארכת מועד להגשת ההצעות למכרז שבנדון עד ליום ה', כ"ד טבת, תשע"ח (11.1.18).

 1. ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי.
 2. את נוסח מודעת המכרז ניתן לראות ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pami.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"), תחת הלשונית "מכרזים" / "מכרזים פעילים".

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ