תאורת מספר מונומנטים באגן העיר העתיקה במטרה להבליט את יופיים בשעות החשיכה.