הארת שערי וחומות העיר העתיקה, בכדי להבליט ולהעצים את יופי החומות והשערים בשעות הלילה. הפרויקט כולל יכולת שליטה מרחוק על הארת החומה וגווניה.