שיפוץ כלל השירותים הציבוריים בעיר העתיקה בסטנדרט גבוה והסדרת הנגישות ותאי שירותים לנכים במקומות הניתנים לכך. ישנם 14 שירותים ציבוריים בפרויקט: הר הזיתים, שלשלת, שער האריות, שער יפו, הוספיס, קארדו, דוידסון, משגב לדך היהודים, מרכז מידע, א-טור, שער שכם, דקיה קבר דוד וחוצות היוצר.