קטע 8 מתוחם בין שער ציון לשער האשפות. הפרויקט דורש הסדרת מדרגות ושביל, פיתוח המרחב בהיבט התשתיות, הגינון והתאורה.