הסדרת הנגישות ברחובות המתויירים, מדרגות, שיפועים, תיקוני ריצוף, מאחזי יד.

ברח' הויה דהלורוזה בוצע נתיב נגיש לכל אורך הרחוב.