שיקום תשתיות, חשמל מים, ביוב ומערכות אבטחה ליער השלום.