ראשית חציבתה מתוארכת לימי בית ראשון, ובמעלה השנים נוכסו למערה אירועים היסטוריים רבים ושונים. צדקיהו המלך השתמש בה למסתור מפני הכשדים ודרכה נמלט לים המלח. המוסלמים מזהים אותה כמקום בו בלעה האדמה את קורח ועדתו. כמו כן, חברי המסדר "הבונים החופשיים" קבעו במקום את נקודת מפגשם. אורך המערה הינו 225 מ' ואופן חציבתה מאפשר סיור למשפחות ואף מסלול אתגרי למיטיבי לכת.

הפרויקט כולל:

א. בטיחות המערה.

ב. תאורה וחשמל.

ג. הנגשה.

ד. מיצגי תוכן.

ה. הרחבת הכניסה.