שיקום והסדרה של בית הקברות: בניית קירות, גדרות, מעברי להולכי רגל, חישוף קברים ושיקומם.