משרד ירושלים ומורשת פועל להגדלת מספר המבקרים הישראלים בירושלים ועושה את המירב כדי שכל מי שרוצה להגיע לירושלים – יגיע!

לצורך כך הוקצה תקציב להשתתפות במימון סיורים בירושלים לקבוצות תיירות פנים בגובה של 1,000 ש"ח + מע"מ לקבוצות של 20 איש ומעלה.

מצורפים פירוט הנוהל וטפסי הגשה:

תימרוץ לתיירות לירושלים סיור קורונה, נוהל מעודכן 7.9.20

נספח א' טופס בקשה תימרוץ סיור קורונה מעודכן 07.09.20

נספח ב' – בקשה למימוש תימרוץ סיור קורונה סיורים 2020 מעודכן 07.09.20

רצוי ועדיף להגיש גם דרך גוגל דוקס בלינק הבא >>