שמחים להודיע על תמרוץ תיירות לירושלים באמצעות תחבורה החל מתאריך 1.6.17, יוזמת משרד ירושלים ומורשת ובאמצעות החברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ"י).

כל הפרטים מצורפים (3 קבצים):

תימרוץ תחבורה לתיירות לירושלים 2018 – מכתב לסוכנים ומארגנים מעודכן 010118

נספח א מעודכן 1.1.18

נספח ב טופס בקשה תימרוץ תחבורה לירושלים מעודכן 010118