שמחים להודיע על תמרוץ תיירות לירושלים באמצעות תחבורה החל מתאריך 1.6.17, יוזמת משרד ירושלים ומורשת ובאמצעות החברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ"י).

כל הפרטים מצורפים (3 קבצים):

תימרוץ תחבורה לתיירות לירושלים 2017 – מכתב לסוכנים מעודכן 250517

נספח א מעודכן 250517

נספח ב טופס בקשה תימרוץ תחבורה לירושלים מעודכן 250517