שמחים להודיע על תמרוץ תיירות לירושלים באמצעות תחבורה החל מתאריך 1.6.17, יוזמת משרד ירושלים ומורשת ובאמצעות החברה לפיתוח מזרח ירושלים (פמ"י).

כל הפרטים מצורפים (3 קבצים):

תימרוץ תחבורה לתיירות לירושלים 2019 – מכתב לסוכנים ומארגנים מעודכן 01.01.19

נספח א מעודכן 1.1.19 מפתח תימרוץ תחבורה לירושלים

נספח ב טופס בקשה תימרוץ תחבורה לירושלים מעודכן 01.01.19