בצל ההנחיות החדשות של משרד הבריאות למניעת התפשטות הקורונה החברה לפיתוח מזרח ירושלים קיימה הערכת מצב מעודכנת להתאמת פעילות אתריה כך שניתן יהיה לקיים ביקור באתרי הטבע והמורשת בהתאם להנחיית משרד הבריאות.

לאור ההנחיות הנ"ל טיילת החומותמערת צדקיהו והכיכר הרומית, אינן פתוחות למבקרים.