החל מ 10.5.20 טיילת החומות חוזרת לפעילות

שעות הפעילות 9:00-17:0