ביום רביעי  7/7/17 טיילת החומות הדרומית  תהיה סגורה למבקרים בין השעות 18:30 – 20:45