לאור הנחיות משרד הבריאות,

אתרי התיירות של פמ"י יהיו סגורים עד להודעה חדשה.

למידע נוסף ניתן להתקשר ל 02-6277550