מכרז 1/2020 – סגן מנהל אתרי התיירות של החברה

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן:"החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד סגן מנהל אתרי התיירות של החברה.

תאור התפקיד:

 • סיוע למנהל אתרי התיירות של החברה במילוי תפקידו
 • ניהול כוח האדם בתחום התיירות.
 • ניהול פרויקטים בתחום התיירות, כולל פרויקטים עתירי תקציב.
 • הקמה וניהול של מערך ההדרכה.

 

תנאי סף:

 • בעל תואר ראשון או מי שהוסמך כמורה דרך מוכר ע"י משרד התיירות
 • בעל ניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות.

 

כללי:

 • היקף ההעסקה יעמוד על חצי משרה או משרה מלאה, בהתאם לצרכי החברה ואפשרויות המועמד.
 • מקום מתן השירותים – בירושלים.
 • העבודה מתבצעת בשעות לא שגרתיות.
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • אופן ההעסקה יסוכם בין החברה לבין המועמד.

 

אמות מידה לקביעת הזוכה (הבחינה תיערך בזיקה לתפקיד):

 • ניסיון בהדרכת תיירים / מבקרים בתחום התיירות.
 • ניסיון בתחום הפקת האירועים.
 • ניסיון בניהול כוח אדם.
 • ניסיון קודם בעבודה מול רשויות ממשלתיות מוניציפאליות.
 • ניסיון קודם בניהול תקציב.
 • ניסיון בעבודה מול גורמים מבצעים (קבלנים, ספקים).
 • היכרות עם ירושלים בכלל ועם מזרח ירושלים בפרט.
 • התרשמות כללית (ראיון אישי).

הצעות יש להגיש, לא יאוחר מיום ראשון, כ"ח שבט תש"פ (23.2.2020), למייל [email protected], בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל. המציעים, שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו לראיון אישי.

משוייך תחת: