ריטה גולדשטיין באירוע הפתיחה במערת צדקיהו, חי בלילה, 19 11 19.