חיפוש

מכרז 3/2020 שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים

שכירות של גלריה במתחם "חוצות היוצר" ירושלים.


קרא עוד

מכרז 2/200 למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים.

למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים


קרא עוד

מכרז פומבי 1/2020 לביצוע עבודות תאורת חוץ והארת מונומנטים בירושלים

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות כדלעיל, וכמפורט במסמכי המכרז.


קרא עוד
טיילת החומות נבחרה לככב במומלצי ידיעות אחרונות למסלולים ביום ירושלים

טיילת החומות נבחרה לככב במומלצי ידיעות אחרונות למסלולים ביום ירושלים

טיילת החומות נבחרה לככב במומלצי ידיעות אחרונות למסלולים ביום ירושלים.

טיילת החומות נבחרה לככב במומלצי ידיעות אחרונות למסלולים ביום ירושלים.


קרא עוד