חיפוש

מכרז 1/2019 התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד ובטחון ביער השלום

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות להתקשרות לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות").


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 4/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים.


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 2/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תשלום בטיילת החומות בירושלים.


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות טיילת החומות בירושלים.


קרא עוד
שקופים- סיבוב הופעות חורף

שקופים- סיבוב הופעות חורף

קרן פלס מגיעה למערת צדקיהו עם רון בוחניק, קלרה סבג וכלי מיתר. לשיר את מיטב השירים והלהיטים שלה, ולשתף את הקהל בסיפורים מאחורי הקלעים…

קרן פלס מגיעה למערת צדקיהו עם רון בוחניק, קלרה סבג וכלי מיתר. לשיר את מיטב השירים והלהיטים שלה, ולשתף את הקהל בסיפורים מאחורי הקלעים…


קרא עוד