חיפוש

מכרז לתפקיד יועץ בתחום ההסברה והדוברות

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ ודוברות עבור מנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")


קרא עוד

מכרז לתפקיד יועץ בתחום הקהילה

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ בתחום הקהילה ומנהל תחום הקהילה במנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")


קרא עוד

מכרז לתפקיד מנהל חטיבת התכנון

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ (מנהל חטיבת התכנון במנהלת מזרח ירושלים – להלן: "המנהלת")


קרא עוד

מכרז לתפקיד עוזר/ת מנהל מינהלת מזרח ירושלים בחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן:"המינהלת")

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד עוזר/ת למנהל המנהלת – אחראי/ת לניהול תקציב המינהלת, תכנון ובקרה


קרא עוד