X
חיפוש
ביקור משתתפי אירוויזיון 2018 במערת צדקיהו

ביקור משתתפי אירוויזיון 2018 במערת צדקיהו

ביקור משתתפי אירוויזיון 2018 במערת צדקיהו

ביקור משתתפי אירוויזיון 2018 במערת צדקיהו


קרא עוד
ביחד ובתקווה - העצרת המרכזית בערב יום הזיכרון

ביחד ובתקווה - העצרת המרכזית בערב יום הזיכרון

העצרת המרכזית בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

העצרת המרכזית בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה.


קרא עוד

מכרז 2/2018 ביצוע פיתוח במערת צדקיהו בירושלים

ביצוע פיתוח במערת צדקיהו בירושלים


קרא עוד

מכרז פומבי 11/2017 - מודעה מתוקנת

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט לארגון סיור בעיר העתיקה בירושלים.


קרא עוד