קול קורא לקבלת מידע

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

14/04/2019

תאריך אחרון להגשה

21/04/2019 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

כללי:
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ ( (להלן: "החברה") מבקשת לאתר מקרקעין בבעלות פרטית במזרח ירושלים, המתאימים להקמה והפעלה של קאנטרי קלאב, הפתוח (בתשלום) לציבור הרחב, לרבות לתיירים ולתושבים מקומיים, באמצעות יזם פרטי (להלן: "המיזם"), בהתאם לקריטריונים להלן. אם וככל שיאותרו מקרקעין מתאימים, תסייע החברה ליזם בקידום התכנון של המיזם, בהתאם למסגרת התקציב שתיקבע על ידה. למען הסר ספק, אין בכוונתה של החברה להשתתף בהפעלתו של המיזם, והכוונה היא שהוא יופעל ע"י יזם פרטי.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן