מכרז לתפקיד רכז הדרכה של החברה

תאריך פרסום

20/07/2023

תאריך אחרון להגשה

02/08/2023 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

משרה מלאה | משרדי החברה

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד רכז הדרכה של החברה, כלהלן:

תאור התפקיד:

 • הקמה וניהול של מערך ההדרכה.
 • ניהול פרויקטים בתחום התיירות, כולל פרויקטים עתירי תקציב.
 • סיוע למנהל אתרי התיירות של החברה במילוי תפקידו
 • ניהול צוות עובדים בתחום התיירות (בתחום הדרכה או בהתאם להגדרת מנהל אתרי התיירות).

תנאי סף:

 • בעל הסמכה כמורה דרך מוכר ע"י משרד התיירות
 • בעל ניסיון כמורה דרך של לפחות שלוש שנים.
 • בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.
 • שליטה ברמה טובה בשפה האנגלית.
 • יכולת עבודה בצוות וניהולו.
 • שליטה במערכת OFFICE.

יתרון משוקלל באמות המידה:

 • היקף הניסיון והאיכות של המציע בנושאים המופיעים בתנאי הסף.
 • ניסיון בעבודה בפיתוח תיירותי – היקפו ואיכותו.
 • ניסיון בכתיבת מערכי הדרכה בתחום התיירות – היקפו ואיכותו.
 • ניסיון בתחום הפקת האירועים – היקפו ואיכותו.
 • ניסיון בניהול כוח אדם – היקפו ואיכותו.
 • ניסיון קודם בעבודה מול רשויות ממשלתיות מוניציפאליות – היקפו ואיכותו.
 • היכרות וניסיון בעבודה עם הגורמים הפועלים בתחום התיירות במרחב העיר העתיקה ומזרח ירושלים (לרבות גורמים ציבוריים, מנהלי אתרי תיירות במרחב וכיו"ב) – איכותו והיקפו.
 • היכרות עם ירושלים בכלל ועם מזרח ירושלים בפרט – היקפו ואיכותו (בזיקה לתפקיד).
 • התרשמות כללית במסגרת הראיון עם המציע.

כללי:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל אתרי תיירות.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על 140-180 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז).
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 • לחברה הרשות להסתמך במסגרת בחינת ההצעות גם על ניסיון קודם שלה ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של משרד ירושלים ומסורת ישראל עם המציע.
 • החברה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל שלב עד למועד כריתת הסכם ההתקשרות עם המציע.

את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום ד', ט"ו אב, תשפ"ג (2.8.2023), בשעה 14:00, באמצעות מייל sharona@pami.co.ilבצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שיוכיחו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן