מכרז לתפקיד ראש תחום תחבורה ותשתיות

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2022 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום פיתוח תשתיות, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד:

 • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי התחבורה והתשתיות (מים, ביוב, תקשורת, אנרגיה ואיכות הסביבה) וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחומים הנ"ל.
 • חיזוק העבודה המשותפת ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד התחבורה, חברת הגיחון, משרד התקשורת, משרד האנרגיה, המשרד לאיכות הסביבה, רשות החשמל, חברות החשמל וכד', כולל הקמה וניהול של פורומים משותפים במידת הצורך וחיבור לעולמות התכנון הרלוונטיים.
 • ביצוע פגישות קבועות עם גורמים במזרח ירושלים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון תושבי השכונות העושים שימוש בתחבורה הציבורית ובתשתיות העירוניות, בעלי חברות האוטובוסים, בעלי עסקים, מוסדות חינוך וכיו"ב, כדי לשקף לגורמי המקצוע את הבעיות הקיימות במזרח העיר בנושאים הנ"ל האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע.
 • ניסוח של החלקים הרלוונטיים בהחלטת החומש הבאה, כולל סעיפים בנושא מדיניות התחבורה, המים והביוב, התקשורת, האנרגיה ואיכות הסביבה במזרח ירושלים, לרבות עבודה בכל הקשור לאספקת החשמל והגז הטבעי במזרח העיר, תקשורת האינטרנט, הסיבים האופטיים וכן טיפול במפגעים סביבתיים.

 

תנאי סף:

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני.
 • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים בתחום התחבורה ו/או התשתיות, המצוינות בהגדרת התפקיד.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.
 • יכולות כתיבת מדיניות וניסוחה בעברית.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • שליטה בשפה הערבית.
 • היכרות עם מאפייני החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עם החברה הערבית, מתוכן עבודה של שנתיים לפחות עם תושבי מזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • ככל שיידרש ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן