מכרז לתפקיד ראש תחום רווחה, בריאות, איכות חיים ושירותים לתושב

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2022 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד
ראש תחום רווחה, בריאות, איכות חיים ושירותים לתושב, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד:

 • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי הרווחה, הבריאות, איכות החיים והשירותים לתושב. וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחומים הנ"ל.
 • חיזוק העבודה המשותפת ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, משרד התרבות והספורט, משרד הבריאות וכיו"ב, כולל הקמה וניהול של פורומים משותפים במידת הצורך.
 • קיום פגישות קבועות עם גורמים במזרח ירושלים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון תושבים העושים שימוש בשירותי העירייה, דורשי קצבאות, שירותי הבריאות, קופות החולים, טיפות חלב וכד', כדי לשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע.
 • בחינה של אופן הנגשת כלל השירותים הממשלתיים והעירוניים המוענקים לתושבי מזרח ירושלים באמצעים המקוונים, בהתאם לצרכי האוכלוסייה, וגיבוש המלצות לשיפור ההנגשה לקראת החלטת החומש הבאה למיצוי זכויות אפקטיבי.

 

תנאי סף:

 • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני.
 • ניסיון מוכח של שנתיים בעבודה עם מערכות וגופים ממשלתיים ועירוניים.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.
 • שליטה בשפה הערבית.
 • יכולות כתיבת מדיניות וניסוחה בעברית.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • היכרות עם מאפייני החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עם החברה הערבית, ובפרט תושבי מזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • ככל שיידרש, ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר .
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן