מכרז לתפקיד ראש תחום פיתוח תיירות

תאריך פרסום

15/02/2023

תאריך אחרון להגשה

02/03/2023 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום פיתוח תיירות בצוות "תכנית החומש", כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

 • * ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים-כלכליים, ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחום התיירות, וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחום הנ"ל.
 • * ניהול השותפות ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד התיירות, הרשות לפיתוח ירושלים וכד', כולל בניית פורמים משותפים במידת הצורך.
 • * ביצוע חשיבה משותפת אודות גיוון וקידום "חווית התייר" במזרח ירושלים עם גורמי העניין ועם המוטבים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון בעלי עסקים, סוחרים, בעלי מלונות, חברות תיירות וכד', כדי לשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע.

תנאי סף:

 • * תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית / תיירות.
 • * ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים.
 • * ניסיון בעבודה בתחום פיתוח תיירות.
 • * ניסיון בעבודה עם החברה הערבית.
 • * שליטה טובה בשפה העברית.
 • * יכולות כתיבת מדיניות וניסוחה בעברית.
 • * יכולת עבודה בצוות וניהולו.
 • * שליטה במערכת OFFICE.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • * היקף הניסיון ואיכותו של המציע בנושאים המופיעים בתנאי הסף.
 • * שליטה בשפה הערבית.
 • * ניסיון קודם בעבודה בתחום התיירות במזרח ירושלים, איכותו והיקפו.
 • * רמת ההיכרות עם מאפייני החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • * ניסיון בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור, איכותו והיקפו.

תנאי המכרז:

 • * הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • * העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש
 • * היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-80 שעות חודשיות.
 • * זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • * מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • * תחילת ההעסקה – לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז).
 • * המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום ה',  ט' אדר, תשפ"ג (2.3.23), בשעה 14:00, באמצעות מייל sharona@pami.co.il, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן