מכרז לתפקיד ראש תחום פיתוח תיירות

תאריך פרסום

03/07/2023

תאריך אחרון להגשה

11/07/2023 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

משרה מלאה | משרדי החברה

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום פיתוח תיירות מזרח העיר, כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

1. ייעוץ בגיבוש תכנית תיירותית – ברמה הכללית וברמה הפרויקטלית – למזרח העיר ירושלים וליווי התכנית במהלך מימושה.

2. סיוע בחשיבה האסטרטגית בקידום ויישום התכנית הממשלתית "אגן העיר העתיקה" (ד') בתחומי התיירות.

3. ניהול השותפות ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד התיירות, הרשות לפיתוח ירושלים וכד', כולל בניית פורמים משותפים במידת הצורך לצורך קידום התיירות במזרח העיר.

4. ביצוע חשיבה משותפת אודות גיוון וקידום "חווית התייר" במזרח ירושלים עם גורמי העניין ברמה הממשלתית והעירונית ועם הגורמים הפרטיים הרלוואנטיים כגון בעלי עסקים, סוחרים, בעלי מלונות, חברות תיירות וכד', כדי לטייב את התכניות והפרויקטים לפיתוח התיירות במזרח העיר ירושלים.

 

תנאי סף:

 • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית / תיירות/ מדעי הרוח.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים.
 • ניסיון בעבודה בתחום פיתוח תיירות.
 • ניסיון בעבודה עם החברה הערבית.
 • שליטה טובה בשפה העברית.
 • יכולות כתיבת מדיניות וניסוחה בעברית.
 • יכולת עבודה בצוות וניהולו.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • היקף הניסיון ואיכותו של המציע בנושאים המופיעים בתנאי הסף.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • ניסיון קודם בעבודה בתחום התיירות במזרח ירושלים, איכותו והיקפו.
 • רמת ההיכרות עם מאפייני החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • ניסיון בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור, איכותו והיקפו.
 • התרשמות כללית במסגרת ריאיון עם המציע.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-140 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז).
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 • לחברה הרשות להסתמך במסגרת בחינת ההצעות גם על ניסיון קודם שלה ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של משרד ירושלים ומסורת ישראל עם המציע.
 • החברה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל שלב עד למועד כריתת הסכם ההתקשרות עם המציע.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום ג', כ"ב תמוז, תשפ"ג (11.7.23), בשעה 14:00, באמצעות מייל sharona@pami.co.ilבצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שיוכיחו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן