מכרז לתפקיד ראש תחום פיתוח כלכלי, תעסוקה איכותית ותיירות

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2022 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום כלכלה, תעסוקה ותיירות, כלהלן:

הגדרות התפקיד (כללי):

 • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי הפיתוח הכלכלי, התיירות והתעסוקה האיכותית וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחומים הנ"ל.
 • חיזוק העבודה המשותפת ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד הכלכלה, משרד התיירות, הרשות לפיתוח ירושלים, רשות החדשנות וכד', כולל הקמה וניהול של פורומים משותפים במידת הצורך.
 • קיום פגישות קבועות עם גורמים במזרח ירושלים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון בעלי עסקים, סוחרים, בעלי מלונות, דורשי עבודה וכד', כדי לשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע.

 

תנאי סף:

 • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני.
 • ניסיון מוכח של שנתיים בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.
 • יכולות בכתיבת מדיניות וניסוחה בעברית.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • ניסיון מוכח בעבודה בתחום הכלכלה, הפיתוח העסקי והתעסוקה.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • שליטה בשפה הערבית
 • היכרות עם מאפיינים רלוואנטיים בחברה הערבית במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עם החברה הערבית, מתוכן עבודה של שנתיים לפחות עם תושבי מזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • ככל שיידרש ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר .
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן