מכרז לתפקיד ראש תחום השכלה גבוהה

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2022 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום השכלה גבוהה, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד (כללי):

 • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחום ההשכלה הגבוהה וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחום הנ"ל.
 • חיזוק העבודה המשותפת ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, במל"ג בות"ת ובמוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ושאינם מוכרים, כולל הקמה וניהול של פורומים משותפים במידת הצורך.
 • קיום פגישות קבועות עם גורמים במזרח ירושלים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת ומהחלטת החומש הבאה כגון סטודנטים, בוגרי מערכת החינוך, בוגרי מוסדות האקדמיה המוכרים ושאינם מוכרים וכד', כדי להבין ולשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע.
 • גיבוש מסלולים ייחודיים להשתלבות בוגרי אקדמיה, שהם תושבי מזרח ירושלים, בשוק העבודה ובמסלולי לימוד מתקדמים באקדמיה הישראלית.
 • בניית מערך קשרים עם גורמים פילנתרופיים כדי לגייס תמיכתם במהלכים לשילוב תושבים ממזרח ירושלים באקדמיה הישראלית.

 

תנאי סף:

 • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית.
 • ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם האוכלוסייה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית, דיבור וכתיבה, כולל ניסיון בכתיבת ניירות מדיניות.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • ניסיון מוכח בעבודה עם מוסדות ההשכלה הגבוהה.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • שליטה בשפה הערבית – דיבור וכתיבה.
 • היכרות עם מאפייני החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עם החברה הערבית, מתוכן עבודה של שנתיים לפחות עם תושבי מזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור.

 

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-80 שעות חודשיות.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן