מכרז לתפקיד פרויקטור יישום החלטת ממשלה 3790 וכתיבת תוכנית החומש הבאה

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2023 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה  בזאת הצעות לתפקיד פרויקטור ליישום החלטת ממשלה 3790 וכתיבת תוכנית החומש הבאה, כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

 • ביצוע משימות שוטפות בהתאם לדרישות העולות מיישום החלטת הממשלה 3790 וכתיבת החלטת החומש הבאה.
 • ביצוע עבודת מטה מזדמנות בכל אחד מתחומי ההחלטה הקיימים או בתחומי ידע חדשים המיועדים להחלטת החומש הבאה, לרבות חינוך והשכלה גבוהה, תחבורה, קרקעות, בריאות, קידום השפה העברית, תכנון ובנייה, תשתיות, איכות הסביבה, אנרגיה וכו'.
 • מיפוי, הוצאת וריכוז נתונים והצגת דו"חות בהתאם לצורך.
 • ניתוח ומיפוי פערים ביישום מדיניות של החלטת החומש הנוכחית וכן פערים הצפויים בהחלטת החומש העתידית.

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח בעבודה מול גופים ציבורים וממשלתיים ועיריית ירושלים.
 • ניסיון מוכח בניהול פרויקטים.
 • שליטה בשפה העברית ברמה גבוהה.
 • יכולות עבודה בצוות.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • שליטה בשפה הערבית
 • ניסיון בעבודה במזרח ירושלים.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-90 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש, בהתאם לצורך
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר .
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן