מכרז לתפקיד עוזר/ת מחקר לפיתוח כלכלה עירונית

תאריך פרסום

04/03/2018

תאריך אחרון להגשה

15/03/2018 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד עוזר/ת מחקר בפרויקט בתחום התכנון הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

מהות התפקיד:

 1. סיוע בהכנתה של תשתית לתכנית כלכלית לפיתוח עסקי במזרח ירושלים.
 2. איסוף וריכוז מידע רלוואנטי ממחקרים שנערכו בישראל ובחו"ל בנושאי פיתוח כלכלי עירוני.
 3. סקירת מודלים ותכניות לפיתוח עירוני בישראל ובחו"ל.
 4. הכנת מסמכים, סקירות, מצגות וניירות עמדה בהסתמך על מידע שנאסף.
 5. ניתוח מחקרים ומידע בעברית ובאנגלית.

 

תנאי סף:

 • בוגר/ת תואר אקדמי, או בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, מינהל עסקים, אדריכלות, תכנון עירוני.
 • ידיעת עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 • ניסיון בסקירת מאמרים מחקריים, כתיבת מסמכים והכנת מצגות.
 • שליטת מלאה בישומי מחשב –  Office.

 

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 120-150 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים – בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל yaron@ejppd.co.il בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן