מכרז לתפקיד מנהל/ת משרד

תאריך פרסום

05/02/2023

תאריך אחרון להגשה

20/03/2023 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל/ת משרד של צוות "תכנית החומש", כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

 • * מעקב אחר משימות צוות החומש, האמון על ליווי יישום החלטת הממשלה 3790 וגיבוש ותכלול החלטת החומש הבאה.
 • * סיכום פגישות, כתיבת פרוטוקולים והחלטות בכלל הנושאים הרלוונטיים: חינוך, השכלה גבוהה, תעסוקה ורווחה, קרקעות, תחבורה, בריאות, שיפור השירות לאזרח, שיפור איכות החיים וכו'.
 • * ניהול שוטף של משימות אדמיניסטרטיביות, ביצוע מעקב ובקרה תקציבית, הוצאת דו"חות בהתאם לביצוע, תיאום שוטף של סיורים, אירועים, כנסים, פגישות, שולחנות עגולים וכד'.

תנאי סף:

 • * ניסיון מוכח בעבודה אדמיניסטרטיבית
 • * יכולות סדר, ארגון ויכולת כתיבה וניסוח בעברית
 • * שליטה במערכת OFFICE
 • * יכולת עבודה בצוות

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • * היקף הניסיון ואיכותו של המציע, בכל הנוגע לתנאי הסף.
 • * ניסיון מוכח בעבודה עם גופים ומשרדים ממשלתיים והיקפו.

תנאי המכרז:

 • * הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • * העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש
 • * היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • * זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • * מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • * תחילת ההעסקה – לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז).
 • * המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום ה',  ט' אדר, תשפ"ג (2.3.23), בשעה 14:00, באמצעות מייל sharona@pami.co.il, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן