מכרז לתפקיד מנהל תיאום, מעקב ובקרה

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2023 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל תיאום מעקב ובקרה, כלהלן:

 

הגדרת התפקיד:

 • תיאום מדיניות ההפעלה בין משרד ירושלים ומורשת, צוות החומש בחברה לפיתוח מזרח ירושלים, עיריית ירושלים וכלל הגופים המעורבים, לרבות משרדי הממשלה האחראים על יישום ההחלטה.
 • מעקב אחרי יישומם בפועל של היעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה הנוכחית וסיוע בגיבוש היעדים בהחלטת החומש הבאה.
 • הקמה וריכוז של צוותי משנה בכל אחד מהתחומים הכלולים בהחלטת הממשלה הקיימת ובחומש הבא, לטובת קבלת החלטות מדיניות והסתות תקציביות.
 • מעקב אחר ביצוע המשימות ע"י הגופים הרלוואנטיים הלוקחים חלק בהחלטת הממשלה, תוך גיבוש רשימת בעלי התפקידים הרלוואנטיים באותם גופים ושמירה על קשר עימם.
 • יצירת מאגר ידע אחיד בין ובתוך הגופים השונים על ידי בניית מערכות שימור ידע ותחזוקתן.
 • תיאום שוטף בין לוחות הזמנים של הגופים השונים: סיורים, אירועים, כנסים, פגישות, שולחנות עגולים וכד'

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה ועיריית ירושלים.
 • ניסיון מוכח בביצוע תיאום ובקרה בגופים ממשלתיים ו/או עירוניים.
 • יכולות כתיבה וניסוח.
 • עברית ברמת שפת אם.
 • שליטה במערכת OFFICE.
 • יכולת עבודה בצוות.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • ידיעת השפה הערבית
 • ניסיון מוכח בעבודה עם החברת הערבית ובפרט עם החברה הערבית במזרח ירושלים.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • ככל שיידרש ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים.
 • תחילת ההעסקה – לאלתר .
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן