מכרז לתפקיד מנהל מינהלת מזרח ירושלים

תאריך פרסום

15/03/2023

תאריך אחרון להגשה

16/04/2023 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל מינהלת מזרח ירושלים (להלן: "המינהלת").

 

תיאור התפקיד

 • * ניהול מלא וכולל של המינהלת, הכוללת את "צוות תכנית החומש", העוסק ביישום החלטות הממשלה בנושא צמצום הפערים בין מזרח ירושלים למערבה (להלן: "התכנית הממשלתית") וגיבוש המלצות לתכניות המשך, ואת "צוות שיתוף הציבור", העוסק במתן שירותי שיתוף ציבור לכלל הגורמים העירוניים והממשלתיים הפועלים במרחב.
 • * גיבוש תכנית עבודה שנתית למינהלת וניהול מימושה בפועל.
 • * ניהול תקציב המינהלת.
 • * גיבוש כיווני פיתוח נדרשים בהתאמה למציאות הייחודית במזרח ירושלים והנעת המהלכים למימושם – הן מול הגורמים הממשלתיים והעירוניים, והן מול הציבור המזרח ירושלמי, נציגיו והנהגתו.
 • * גיבוש תהליכי עבודה מול גורמי חוץ.
 • * ייזום והובלה של עבודות מטה מערכתיות לבחינת המדיניות הממשלתית בכל הקשור במזרח ירושלים, בהתאמה למציאות המשתנה, וגיבוש המלצות רלוונטיות.
 • * ייעוץ לחברה, למשרד ירושלים ולמי שיורו לו החברה ו/או המשרד במסגרת התוכנית הממשלתית ותכנית ההמשך, בין היתר בגיבוש הצעות לפרויקטים, תוכניות ומסלולי פעילות.
 • * גיבוש אסטרטגיית פעולה בכל אחד מתחומי התכנית הממשלתית וגיבוש הצעה להחלטת ממשלה לתוכנית המשך לתכנית הממשלתית.
 • * תכלול תחום התיאום, הבקרה והמעקב אחר מימוש התכנית הממשלתית ותכנית ההמשך.
 • * תכלול וניהול קשר ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ועירוניים,
 • * הובלת תהליכים פרוייקטליים אל מול שותפים רלוונטיים וגורמים עירוניים וממשלתיים.
 • * ייזום וניהול פרוייקטים בתחומי התוכנית המגוונים.

 

תנאי סף

 • * ניסיון ניהולי של מסגרות המונות 15 עובדים לפחות במשך שלוש שנים מתוך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה.
 • * ניסיון בניהול תקציב שנתי בהיקף של 15 מלש"ח לפחות, למשך שלוש שנים מתוך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה.
 • * יכולת מוכחת בניהול תהליכים מורכבים ורב תחומיים בתחום התכנון האסטרטגי.
 • * הכרות וניסיון עבודה מוכח עם מערכות וגופים ממשלתיים ועירוניים.
 • * תואר ראשון.
 • * הכרות וניסיון קודם בעבודה במגזר הערבי.

 

יתרונות (ישוקלל במסגרת אמות המידה):

 • * היקף הניסיון ואיכותו של המציע בנושאים המופיעים בתנאי הסף.
 • * היכרות וניסיון קודם בעבודה עם המגזר הערבי במזרח ירושלים – איכותם והיקפם.
 • * תואר שני – עדיפות לתחומי החברה, הכלכלה ו/או המינהל הציבורי.
 • * שליטה בשפה האנגלית ברמה גבוהה.
 • * שליטה בשפה הערבית ברמה גבוהה.
 • * ניסיון בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור, איכותו והיקפו.

 

תנאי המכרז:

 • * הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • * העבודה תבוצע אל מול מנהל החברה.
 • * היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • * זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • * מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • * תחילת ההעסקה – לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז).
 • * המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום א',  כ"ה ניסן, תשפ"ג (16.4.23), בשעה 14:00, באמצעות מייל sharona@pami.co.ilבצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, לרבות תעודות ואישורים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד.

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן