מכרז לתפקיד מנהל חטיבת התכנון

הצעות לתפקיד יועץ

תאריך פרסום

12/12/2021

תאריך אחרון להגשה

26/12/2021 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ (מנהל חטיבת התכנון במנהלת מזרח ירושלים – להלן: "המנהלת")

תיאור התפקיד:

תכלול התכנית הממשלתית לפיתוח מזרח ירושלים על כל תחומיה (החלטת ממשלה 3790

– להלן: "התכנית הממשלתית").

 • הפעלה וליווי מנהלי התחומים של התכנית הממשלתית במנהלת.
 • גיבוש אסטרטגיית פעולה בכל תחומי התכנית הממשלתית.
 • גיבוש תהליכי עבודה מול גורמי חוץ – ממשלתיים, עירוניים ואחרים.
 • כתיבת תכניות עבודה משותפות עם מנהלי התחומים השונים במנהלת, בנוגע לקידומה ויישומה של התכנית הממשלתית.
 • תכלול וניהול קשר ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ועירוניים.
 • הובלת תהליכים ופרויקטים אל מול שותפים רלוונטיים בתחומי התכנית הממשלתית ומעבר לה.
 • ייזום וניהול פרוייקטים בתחומי התכנית הממשלתית השונים.
 • עבודת היועץ תתבצע תחת מנהל המנהלת.
 • העבודה מחייבת היכרות עם פעילות המנהלת, יחסי אנוש מעולים, יכולת לנהל תהליכים, יצירתיות ומחויבות לעשייה ציבורית.

תנאי סף:

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני.
 • ניסיון של שנתיים בעבודה מול מערכות וגופים ממשלתיים ועירוניים.
 • ניסיון קודם בעבודה מול המגזר הערבי.
 • ניסיון קודם בעבודה במרחב של מזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר שני.
 • התנסות בעבודות מטה מורכבות והובלת שינוי.
 • ניסיון בתכלול וניהול קשר ושת"פ עם גורמים עירוניים וממשלתיים.
 • ניסיון בניהול והובלת תהליכים מידעיים מורכבים.
 • ניסיון בניהול בארגונים מבוססי מידע.
 • היקף הניסיון בעבודה מול המגזר הערבי ובעבודה במזרח ירושלים.

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על -120 150 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום כ"ב טבת, תשפ"ב (26.12.21), בשעה 14:00, באמצעות מייל noa@ejppd.co.il, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה

כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן