מכרז לתפקיד יועץ מתודולוגי להכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח מזרח ירושלים

תאריך פרסום

04/03/2018

תאריך אחרון להגשה

15/03/2018 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ מתודולוגי במסגרת הכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

מהות התפקיד:

 1. סיוע מתודולוגי בהליכי הכנת תכנית האסטרטגית לפיתוח כלכלי ועסקי במזרח ירושלים.
 2. ניהול סדנאות, ימי עיון וצוותי חשיבה במסגרת הכנת התכנית האסטרטגית.
 3. סיוע למובילי התכנית בהובלת ההליך ובצמתי החלטה.
 4. ניהול דיונים בקבוצות מיקוד במסגרת הכנת התכנית.

 

תנאי סף:

 • בעל/ת ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בליווי תכניות אסטרטגיות בגופים גדולים במגזר הציבורי והעסקי.
 • בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול סדנאות, ימי עיון, צוותי חשיבה וקבוצות מיקוד.
 • תואר אקדמי רלוואנטי.

 

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 10-30 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים – בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל yaron@ejppd.co.il בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

 

*המכרז מיועד לנשים וגברים

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן