מכרז לתפקיד יועץ מיוחד בתחום לימודי העברית במזרח ירושלים

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2022 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ מיוחד בתחום לימודי העברית במזרח ירושלים, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד:

 • ייעוץ וגיבוש תוכנית לימודים מותאמות לתושבי מזרח ירושלים ללימוד השפה העברית עבור תוכניות פיילוט ייעודיות, שיפותחו בשיתוף פעולה בין צוות החומש הגורמים העירוניים בירושלים ומשרד הממשלה, הרלוונטיים ללימוד השפה העברית.
 • ריכוז ובחינת חומרי לימוד רלוונטיים הקיימים כיום, והתאמתם לצרכי הלימוד של תושבי מזרח ירושלים, בתיאום עם כלל הגורמים השותפים בתוכניות.
 • הצעת יעדים ומדדים פרקטיים להערכת הוראת העברית במסגרת תוכניות הפיילוט, שיגובשו עם השותפים, ובניית אופן המדידה וההערכה השוטפים במסגרת תוכניות הפיילוט.
 • גיבוש הכשרות הוראה ייעודיות שיעניקו למובילי תוכניות הפיילוט כלים פרקטים ליישום יעדי תוכניות הפיילוט, בהתבסס על ניסיונו הפדגוגי של היועץ.

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח של 10 שנה לפחות בפדגוגיה ולימוד שפות.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה בשפה הערבית ובשפה העברית ברמת שפת אם.
 • ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בעבודה עם משרד החינוך ו/או מנח"י.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל.
 • הכשרה רשמית, המוכרת ע"י מדינת ישראל, בתחום לימוד השפת העברית.
 • היכרות מעמיקה עם מאפייני האוכלוסייה במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בכתיבת תוכניות פדגוגיות.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-40 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים בדגש על זמינות וניידות במזרח העיר.
 • תחילת ההעסקה – לאלתר
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן