מכרז לתפקיד יועץ מיוחד בתחום ביטחון ואסטרטגיה

תאריך פרסום

03/07/2022

תאריך אחרון להגשה

13/07/2023 | 14:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ מיוחד בתחום ביטחון ואסטרטגיה, כלהלן:

 

הגדרות התפקיד (כללי):

 • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי ביטחון הפנים וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת (3790) בתחומים הנ"ל.
 • בניית מנגנון תיאום עם גורמי ביטחון (משטרה, שב"כ, צה"ל, מל"ל) בנוגע למהלכים ממשלתיים שנוגעים למזרח ירושלים , ויצירת ראיה אסטרטגית-ביטחונית מתכללת למזרח העיר, עבור משרד ירושלים ומורשת.
 • מעקב אחר אירועים ומגמות ביטחוניות במזרח העיר וניתוחם ויצירת דוחות חודשיים ורבעוניים על המצב הבטחוני במזרח ירושלים עבור משרד ירושלים ומורשת.

 

תנאי סף:

 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה עם גופים ביטחוניים.
 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / ביטחון / מדיניות ציבורית
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית ובשפה הערבית.
 • יכולות כתיבת וניסוח מדיניות אסטרטגית בשפה העברית.
 • ניסיון מוכח בעבודה בצוות.
 • שליטה במערכת OFFICE.

 

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • תואר שני ממוסד מוכר בישראל בתחומי חברה / מדיניות ציבורית / ביטחון.
 • ניסיון מוכח של 10 שנה לפחות בעבודה עם גופים ביטחוניים במזרח ירושלים.
 • ניסיון מוכח בעבודה עם משרדי ממשלה.

 

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד עד 120 שעות חודשיות
 • זמינות לשעות עבודה גמישות
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש, בהתאם לצורך, תיתכן עבודה מול הגורמים המקצועיים במשרד ירושלים ומורשת
 • תחילת ההעסקה – לאלתר
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום י"ד תמוז, תשפ"ב (13.7.22), בשעה 14:00, באמצעות מייל moshe@mk-il.com, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן