מכרז לתפקיד יועץ לנושאי סביבה וקיימות במזרח ירושלים

תאריך פרסום

04/03/2018

תאריך אחרון להגשה

15/03/2018 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי סביבה וקיימות במסגרת פרויקט בתחום התכנון הכלכלי והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 1. מהות התפקיד:
  איסוף וריכוז מידע בנושאי סביבה וקיימות לעסקים ולפרטיים במזרח ירושלים.
 2. סקירת מודלים ותכניות לפיתוח ויזמות בתחומי הסביבה והקיימות בישראל ובחו"ל.
 3. סיוע בהכנת תכניות לפיתוח כלכלי מוטה סביבה וקיימות במזרח ירושלים.
 4. סיוע ותאום הליכי היישום של התכניות במזרח ירושלים.

 

 • תנאי סף:
  בעל/ת ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בייזום והפעלה של תכניות לפיתוח ויזמות בתחומי הסביבה והקיימות בישראל ו/או בחו"ל.
 • הכרות טובה עם הרגולציה בישראל בתחומי הסביבה, לרבות ניסיון בעבודה מול גורמי רגולציה בישראל = ממשלתיים ועירוניים.
 • ניסיון בכתיבת ניירות עמדה ותכניות עבודה מפורטות.
 • תואר אקדמי רלבנטי.

כללי

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים יעמוד על 30-60 שעות חודשיות.
 • מועד מתן השירותים – בהתאם לצרכי הפרויקט.
 • מקום מתן השירותים – בעיר ירושלים.
 • תחילת העסקה – לאלתר.
 • הצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 15.3.18, למייל yaron@ejppd.co.il בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו.

*המכרז מיועד לנשים וגברים

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן