מכרז לתפקיד יועץ בתחום הקהילה

תאריך פרסום

12/12/2021

תאריך אחרון להגשה

26/12/2021 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

הצעות לתפקיד יועץ בתחום הקהילה ומנהל תחום הקהילה

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ בתחום הקהילה ומנהל תחום הקהילה במנהלת מזרח ירושלים (להלן: "המנהלת")

תיאור התפקיד:

 • גיבוש תהליכי עבודה מול גורמים מדיסציפלינות שונות בנוגע לניתוח תהליכים וקידום קהילתי במזרח ירושלים.
 • כתיבת תכניות עבודה משותפות עם מנהלי תחומים רלוונטיים לקהילה במנהלת.
 • תכלול וניהול קשר ושיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים, עירוניים וקהילתיים.
 • ייזום והובלת פרויקטים בשיתוף המנהיגות המקומית לטובת קידום הקהילה וצרכיה.
 • הערכות וכתיבת חוות דעת לעניין הלך רוח המשקף את צרכי החברה והקהילה במזרח ירושלים.
 • ניהול צוות עובדים ופורומים ממשלתיים, עירוניים וקהילתיים.
 • עבודת היועץ תתבצע תחת מנהל המנהלת.
 • העבודה מחייבת היכרות עם פעילות המנהלת, יחסי אנוש מעולים, יכולת לנהל תהליכים, יצירתיות ומחויבות לעשייה ציבורית.

תנאי סף:

 • תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל.
 • ניסיון בניהול של פורומים המייצגים גורמים קהילתיים שונים.
 • ניסיון של שנתיים בעבודה מול גופים ציבוריים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • סטודנטים/בעלי תואר ראשון בתחומי מדיניות ציבורית/ כלכלה/ חשבונאות.
 • תואר שני.
 • היקף הניסיון בניהול פורומים קהילתיים.
 • היקף הניסיון ניהול והובלת תהליכים מידעיים מורכבים.
 • היקף ההתנסות בעבודות מטה מורכבות והובלת שינוי.
 • שליטה טובה בשפה הערבית.

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על -120 160 שעות חודשיות.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום ביצוע התפקיד – ירושלים
 • תחילת ההעסקה – לאלתר.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום כ"ב טבת, תשפ"ב (26.12.21), בשעה 14:00, באמצעות מייל noa@ejppd.co.il, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה

כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן