מכרז לראש תחום פיתוח כלכלי ותעסוקה

תאריך פרסום

03/07/2023

תאריך אחרון להגשה

18/07/2023 | 00:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

משרה מלאה | משרדי החברה

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום כלכלה ותעסוקה בצוות "תכנית החומש", כלהלן:

הגדרות התפקיד (כללי):

 • ליווי יישום החלטת החומש הממשלתית לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי הפיתוח הכלכלי והתעסוקה האיכותית, תוך בחינה מתמדת של יישומה של התכנית בשטח ומתן והצעת התאמות .
 • במהלך תקופת יישומה של התכנית – חיזוק העבודה המשותפת ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד הכלכלה והתעשיה, שירות התעסוקה, הרשות לפיתוח ירושלים, רשות החדשנות וכד', כולל הקמה וניהול של פורומים משותפים במידת הצורך.
 • כמו כן, קיום פגישות קבועות עם גורמים במזרח ירושלים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון בעלי עסקים, סוחרים, בעלי מלונות, דורשי עבודה וכד', כדי לשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע.

תנאי סף:

 • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני.
 • ניסיון מוכח של שנתיים בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים.
 • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית – בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים.
 • שליטה מלאה בשפה העברית.
 • יכולות בכתיבת מדיניות וניסוחה בעברית.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • ניסיון מוכח בעבודה בתחום הכלכלה, הפיתוח העסקי והתעסוקה.
 • היכרות עם גורמים בתחום התעסוקה בירושלים.
 • שליטה במערכת OFFICE.

יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה):

 • שליטה בשפה הערבית
 • רמת ההיכרות עם מאפיינים רלוואנטיים בחברה הערבית במזרח ירושלים.
 • היקף, משך, ואיכות הניסיון בעבודה עם החברה הערבית.
 • היקף, משך ואיכות הניסיון בעבודה עם אנשי המגזר הערבי במזרח ירושלים.
 • היקף, משך ואיכות הניסיון בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור והיקפו.
 • היקף, משך ואיכות הניסיון ואיכותו של המציע בכל הנוגע למפורט בתנאי הסף לעיל.
 • התרשמות כללית במסגרת ריאיון עם המציע.

תנאי המכרז:

 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה.
 • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ-160 שעות חודשיות.
 • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש.
 • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים.
 • ככל שיידרש ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים.
 • זמינות לשעות עבודה גמישות.
 • מקום מתן השירותים – ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים).
 • תחילת ההעסקה – לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז).
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 • לחברה הרשות להסתמך במסגרת בחינת ההצעות גם על ניסיון קודם שלה ו/או של עיריית ירושלים ו/או של הרשות לפיתוח ירושלים ו/או של משרד ירושלים ומסורת ישראל עם המציע.
 • החברה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל שלב עד למועד כריתת הסכם ההתקשרות עם המציע.

את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום ג', כ"ט תמוז, תשפ"ג (18.7.23), בשעה 14:00, באמצעות מייל sharona@pami.co.ilבצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שיוכיחו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן