מכרז למתן שירותי שיתוף ציבור בתחומי התיירות והפיתוח העסקי במזרח ירושלים

תאריך פרסום

24/02/2019

תאריך אחרון להגשה

05/03/2019 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה במייל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שיתוף ציבור בפרויקטים בתחומי התיירות והפיתוח העסקי במזרח ירושלים.

 

תיאור התפקיד:

 • ייזום פרויקטים בתחומי הפיתוח העסקי והתיירות במזרח ירושלים – בשילוב ובתאום עם יזמים מזרח ירושלמים
 • ניהול תהליכי שיתוף הציבור וליווי שוטף של פרוייקטי הפיתוח העסקי והתיירות משלב התכנון ועד למימושם בפועל
 • ניהול מהלכי התאום והשת"פ עם הגורמים הממסדיים והפרטיים, ככל שנדרש לצורך קידום הפרוייקטים

תנאי סף:

 • ניסיון של לפחות שנה בפיתוח כלכלי ו/או תיירותי בישראל
 • שליטה בשפות עברית וערבית ברמה גבוהה
 • תואר ראשון

יתרון :

 • ידיעת השפה האנגלית
 • תואר בכלכלה/מנהל עסקים
 • ניסיון בעבודה מול המגזר הערבי.
 • ניסיון בעבודה במזרח ירושלים

תנאי המכרז

 • נותן השירותים יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד החברה.
 • היקף השירותים ייקבע ע"י החברה, ב התאם לצרכיה – הצפי עומד על 100-160 שעות חודשיות.
 • מקום  מתן השירותים  – ירושלים (נדרשת זמינות וניידות בעיר, בדגש על מזרח ירושלים).
 • תחילת העסקה – לאלתר.

את ההצעות יש להגיש בעברית, לא יאוחר מיום 5.3.19, למייל pola@pami.co.il, בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה והמשקולות כמפורט להלן.

קבצים מצורפים

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן